Szczepienia są niezbędnymi zabiegami profilaktycznymi. Stanowią one często jedyny skuteczny środek zwalczania wirusowych chorób zakaźnych, ponadto mają znaczenie w ochronie ludzi przed zoonozami (wścieklizna).

Większość groźnych chorób przeciwko którym szczepimy zwierzęta to choroby o ciężkim przebiegu charakteryzujące się dużą śmiertelnością. W przypadku niektórych z nich, wywołanych przez wirusy, lekarze weterynarii nie mają do dyspozycji leku, który mógłby zniszczyć konkretny zarazek! Pozostaje leczenie polegające na łagodzeniu objawów i zapobieganiu wtórnym zakażeniom.

Niestety taka pomoc nie zawsze wystarcza by zwierzę wróciło do zdrowia.

DLATEGO TAK WAŻNA JEST PROFILAKTYKA!!!

Wyróżniamy :

  • szczepienia obowiązkowe, którym bezwzględnie muszą zostać poddane wszystkie zwierzęta (w naszym kraju jest to szczepienie psów przeciw wściekliźnie po ukończeniu przez nie trzeciego miesiąca życia i powtarzane co roku)
  • szczepienia zasadnicze, którym powinny być poddane wszystkie psy i koty (tu zaliczamy szczepienia przeciw chorobom o ciężkim przebiegu i dużej śmiertelności dla zwierząt jak nosówka, parwowiroza, zakaźne zapalenie wątroby u psów i  panleukopenia, kaliciwiroza , herpeswiroza u kotów)
  • szczepienia dodatkowe np. leptospiroza (do grupy ryzyka możemy zaliczyć psy myśliwskie), o których wykonaniu decyduje lekarz weterynarii po oszacowaniu ryzyka wystąpienia choroby u danego zwierzęcia.

Szczepionki przeciwko chorobom zakaźnym stosowane u psów i kotów powodują rozwój krótkotrwałej odporności, którą należy podtrzymywać poprzez szczepienia przypominające.

Część antygenów zawartych w szczepionkach wywołuje w organizmie powstanie przeciwciał utrzymujących odpowiednie stężenie przeciwko czynnikom zakaźnym około roku, niektóre dłużej (parwowiroza, panleukopenia), a niektóre krócej (leptospiroza) zależnie od czynnika wywołującego chorobę i samej szczepionki.

Poniżej przedstawiam przykładowy kalendarz szczepień

Psy

  • 6 tydzień życia szczepionka przeciwko parwowirozie i nosówce
  • 9 tydzień życia szczepionka przeciwko parwowirozie, nosówce, zakaźnemu zapaleniu wątroby, parainfluenzie ewentualnie leptospirozie
  • 12 tydzień życia powtórzenie poprzedniej szczepionki razem ze szczepieniem przeciw wściekliźnie

Koty

  • 8-9 tydzień życia szczepionka przeciwko herpeswirozie, kaliciwirozie, panleukopenii ewentualnie chlamydofilozie i białaczce
  • 11-13 tydzień życia powtarzamy poprzednie szczepienie

Pamiętajmy, że lekarz weterynarii ustala kalendarz szczepień indywidualnie dla każdego zwierzęcia biorąc pod uwagę tryb życia czworonoga( pies myśliwski, policyjny, domowy) środowisko w którym żyje (las, podwórko, dom, bliskość stawu) wiek oraz wszystkie inne czynniki, które wpływają na stopień narażenia na dany zarazek.

Dopiero po zebraniu tych informacji lekarz weterynarii może skutecznie zadbać o ochronę Waszych podopiecznych przed najgroźniejszymi dla nich chorobami.