W medycynie weterynaryjnej wyróżniamy dwie główne metody antykoncepcji : chirurgiczną i farmakologiczną.

 

Antykoncepcja chirurgiczna polega na usunięciu jajników i macicy w przypadku samic oraz jąder z najądrzami w przypadku samców. Zabieg ten można przeprowadzić zarówno w wieku młodzieńczym jak i po osiągnięciu dojrzałości płciowej. W przypadku samic główną zaletą wczesnej sterylizacji jest znaczne zmniejszenie ryzyka wystąpienia nowotworów gruczołu mlekowego i zniesienie ryzyka rozwoju ropomacicza. Jeżeli chodzi o samce to kastracja w młodym wieku u psów ogranicza włóczęgostwo, u kotów zapobiega znaczeniu moczem, a u obu gatunków zapobiega rozwojowi nowotworów jąder (co często spotyka zwierzęta w starszym wieku), zmniejsza również ryzyko chorób prostaty. Antykoncepcja chirurgiczna jest metodą trwale znoszącą  płodność.

 

Antykoncepcja farmakologiczna jest metodą odwracalną (po zaprzestaniu jej stosowania powraca cykl płciowy) i polega na podawaniu zwierzętom leków. W przypadku suczek stosujemy preparaty iniekcyjne (wykonujemy zastrzyki) u kotek możemy stosować również tabletki. Niestety ta metoda ma wiele wad. Po pierwsze leki antykoncepcyjne w iniekcji muszą być stosowane  w ściśle określonej fazie cyklu płciowego. Po drugie trzeba sumiennie przestrzegać odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami. Po trzecie długotrwałe stosowanie tych preparatów znacznie podnosi ryzyko rozwoju ropnego zapalenia macicy i wystąpienia nowotworów gruczołu mlekowego. Zaleca się, aby leki antykoncepcyjne w iniekcji nie były podawane w sposób ciągły.

Aktualnie na rynku dostępny jest jeden preparat zarejestrowany do antykoncepcji farmakologicznej psów.  Ma on postać umieszczanego podskórnie implantu stopniowo uwalniającego substancję czynną. Działanie utrzymuje się przez 6 miesięcy. Niestety nie ma podobnego preparatu dla kocurów.